Marketinške kampanje

Nova tehnološka rešenja u komunikaciji brenda

Benet Kernel ne podređuje marketing digitalnim komunikacijama, već oblikuje digitalne komunikacije prema potrebama marketinga.

Uspeh marketinške kampanje zavisi od prave mere i načina upotrebe svih dostupnih kanala za komunikaciju brenda na tržištu. Upravo iz ovih razloga pravimo uspešan miks:

 • iskustva u razvoju softvera
 • upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija
 • znanja o novim medijima
 • poznavanja digitalnih komunikacija
 • content marketinga
 • storytelling-a
 • digitalne umetnosti
 • database menadžmenta
 • direktnog marketinga
 • promocija na terenu
 • izgradnje programa lojalnosti
 • razvoja smartfon i internet servisa
 • i iskustva u produkciji video sadržaja

Kombinujući nabrojana iskustva prateći trendove, u mogućnosti smo da stvorimo kvalitetnu marketinšku kampanju, i razvijemo dugoročnu uspešnu strategiju.