Video produkcija

Video sadržaj je efiksan način za plasman poruke

Benet Kernel pristupa proizvodnji video sadržaja veoma pažljivo, na način da ljudi dožive ono što gledaju. Kvalitetan video sadržaj vezuje gledaoca za poruku ili ga u suprotnom odbija od nje.

Kroz video sadržaj gledaoc upoznaje onoga ko mu se obraća, stoga je važno da upoznavanje ostavi dobar utisak.

To je putovanje koje se ne zaboravlja.