O NAMA

Od 2008. godine

Benet Kernel se bavi inspirativnom i inovativnom upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija u razvoju proizvoda i usluga.

Nudimo:

Istražujemo tržišne trendove i razmišljamo o novom poslovnom pristupu kao odgovoru na uočene potrebe. Na osnovu dobro postavljenog poslovnog modela stvaramo efikasan alat u službi poslovnog uspeha i ličnog zadovoljstva.